De eerste stap zetten . . . daar is LEF voor nodig!

Informatie kind

Soms gaat het niet zo lekker op school of thuis. Je voelt je bang, of je schoolwerk lukt niet goed. Dan wil ik jou helpen door te praten en dingen die moeilijk zijn samen te oefenen. Ik wil je hier graag bij helpen. Soms is het ook belangrijk dat we met je ouders en je school praten, zodat zij jou ook goed kunnen snappen en helpen.

Informatie jeugd

Het kan zijn dat je problemen hebt die je zelf niet goed meer kan oplossen. Het loopt allemaal niet zoals je graag zelf zou willen, bijvoorbeeld thuis of op school. Het kan dan goed zijn om met iemand te praten die je verder kan helpen. Praktijk LEF helpt jou verder door stap voor stap met je mee te lopen en in oplossingen te denken. Er wordt gezocht naar een manier die zo goed mogelijk bij jouw vraag past. Dit kan zijn door te praten, maar ook door dingen te doen. Het is dapper als je aan de slag gaat met dingen die je moeilijk vindt. Daar is lef voor nodig!

Informatie voor ouders

Wanneer u zich zorgen maakt om uw kind, kan het fijn zijn als er iemand met u meekijkt naar de ontwikkeling van uw kind of puber. Praktijk LEF biedt ouders ondersteuning in de opvoeding, betrekt ouders intensief bij de behandeling van hun kind en doet waar nodig onderzoek naar de oorzaken van de problemen (diagnostiek). De insteek van de behandeling is altijd positief: samen formuleren we doelen en werken we oplossingsgericht. Er wordt aangesloten bij uw verwachtingen en hulpvraag!