Onderzoek

Soms is het belangrijk om eerst duidelijkheid te krijgen over wat er aan de hand is, zodat de juiste behandeling gekozen kan worden.

Praktijk LEF biedt de volgende onderzoeksmogelijkheden:

 • Intelligentieonderzoek
 • Aanvullend onderzoek naar geheugen, concentratie/aandacht, executieve functies
 • Sociaal-emotioneel onderzoek: angst, depressie, sociaal functioneren, zelfbeeld
 • Observaties thuis of op school

Een onderzoekstraject start altijd met een intakegesprek waarin de hulpvraag geformuleerd wordt. Vanuit dit intakegesprek en aanvullende informatie vanuit ouders en school wordt er samen vastgesteld welke test(en) afgenomen moeten worden. Er wordt een testbatterij op maat gemaakt. Na het onderzoek wordt er een adviesgesprek ingepland met ouders en het kind en eventueel school/overige hulpverlening.


Behandeling

Praktijk LEF werkt met behandelmethodes waarvan onderzocht zijn dat ze werken. Daarnaast is het bekend vanuit hersenonderzoek dat bewegen, sporten en buiten bezig zijn een positieve werking hebben tegen allerlei stemmingsklachten (angst, depressie). U kunt bij Praktijk LEF verwachten dat de behandeling niet enkel achter het bureau zal plaatsvinden maar ook soms daarbuiten. Er wordt een traject op maat gemaakt.

Welke behandelmethodes worden gebruikt:

 • Cognitieve Gedragstherapie
 • Psycho-educatie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Systeemgerichte benadering
 • Emotieregulatie
 • Faalangstreductie
 • Mindfulness
 • Coaching/begeleiding t.a.v. schoolvervolg/keuze