Wie ben ik?

Hanneke de Vos, afgestudeerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP en SKJ geregistreerd) en gestart met werken in het Speciaal Onderwijs (Cluster 4). Ik heb hierbij met name expertise en kennis opgebouwd rondom kinderen met ASS, ADHD, stemmingsproblemen, angsten en gedragsproblemen. In een schoolsetting werk je ‘middenin’ het leven van kinderen en jongeren en kun je heel intensief op hen betrokken zijn indien nodig. Dit is één van mijn belangrijkste uitgangspunten: een kind écht kennen en positief stimuleren in de goede richting. Positief zijn maar ook realistisch en praktisch. Ik werk graag samen met ouders en school rondom het kind. Ik ben er namelijk van overtuigd dat de omgeving veel invloed kan hebben op de ontwikkeling van het kind en dat het kind niet alleen verantwoordelijk is voor het aanpakken van zijn problemen.

Een ander interessegebied van mij is neuropsychologie: hoe werken hersenen en hoe kunnen we ze optimaal gebruiken? Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat beweging, sporten en naar buiten gaan essentieel zijn voor het stimuleren van je brein én (i.c.m. behandeling) effectief gebleken in het verminderen van depressies, stemmingsproblemen en andere klachten. In mijn opleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog heb ik daarom bewust een intensieve cursus neuropsychologie gevolgd. Deze kennis zet ik onder andere ook in bij het uitvoeren van diagnostiek en het maken van een behandelplan.  

Praktijk LEF staat voor een positieve doelgerichte en praktische aanpak. Ik vind het belangrijk om met alle betrokkenen rondom het kind samen te werken (systemisch). Vanuit mijn ervaring binnen het Speciaal Onderwijs heb ik een brede kijk op de ontwikkeling van kinderen en kunt u verwachten dat zowel onderzoek als behandeling op maat aangepast wordt op de hulpvraag van uw kind.


Ervaring

Voordat ik Praktijk LEF begon heb ik als Kinder- en Jeugdpsycholoog gewerkt in het Speciaal Onderwijs. Daar had ik kinderen/jongeren met autisme, stemmings- en gedragsproblemen, leerproblemen en ADHD in behandeling.
Ik ben geregistreerd Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en SKJ onder registratienummers NIP-00218379 en SKJ 130004628


Missie/visie

De visie van Praktijk LEF is dat door te doen en positief te denken je optimaal gebruik kan maken van je krachten. Lef = positief doorzetten wanneer het moeilijk is! Praktijk LEF zoekt samen met ouders en kind naar de meest passende behandeling middels gesprekken én activiteiten buiten de gesprekskamer. Door praten en doen te combineren wordt er vanuit verschillende kanten gewerkt aan de hulpvraag van de cliënt. Door beweging wordt het brein optimaal gestimuleerd om weer actief te worden en te kunnen leren. Bewegen/sporten/naar buiten gaan en grenzen verleggen maken daarom in overeenstemming met de behandelvraag onderdeel uit van het behandelplan.

Praktijk LEF biedt maatwerk. Dit betekent dat er goed geluisterd wordt naar de hulpvraag van de cliënt en deze centraal staat. Er wordt creatief omgegaan met het zoeken naar de best mogelijke oplossing.