Scholen

Praktijk Lef biedt de mogelijkheid om op school diagnostiek en behandeling uit te voeren. Wanneer de hulpvraag vanuit ouders én school komt, kan dit praktisch zijn. School ontvangt handelingsadviezen t.a.v. de leerling in de klas en het onderzoeksverslag wordt, met toestemming van ouders, ook met school besproken. De individuele begeleiding van de leerling wordt direct praktisch gekoppeld naar sociaal-emotionele leerdoelen in de klas. De leerkracht kan intensief gecoacht worden m.b.t. de aanpak van de leerling. Ook kan er onderzoek gedaan of geadviseerd worden in een traject richting Speciaal Onderwijs.

Tevens is er een cursusaanbod op maat voor leerkrachten en ouders (bijv rondom thema’s als Autisme, hechting, ontwikkelingspsychologie etc).

Aanmeldroute: de school kan ouders verwijzen naar Praktijk Lef, via de Gemeente of via de huisarts. In overleg met ouders zal er een gezamenlijk behandel- en of diagnostiekplan worden opgesteld waarbij school betrokken zal worden.